Vad avgör om ett höstvete blir ny sort i vårt sortiment?

28 maj, 2021

Det och mycket annat finns att läsa i vår nya VeteGuide 2021.

Årets nyheter är brödvetet Bright med högt protein, långt stå och goda bakningsegenskaper. Samt Terence ett högavkastande allroundvete med god stråstryka och kärnkvalitet.

För dig som vill ha ett tidigt höstvete som förfrukt till raps rekommenderas fjolårets uppstickare KWS Ahoi.

Nyheterna Bright, Terence och KWS Ahoi