Certifierat utsäde!

“Med kvalitetsutsäde skapar vi möjligheter för svenskt lantbruk och bidrar till att stärka den svenska konkurrensen.”

Scandinavian Seed AB marknadsför utsäde till svenskt lantbruk och är sortrepresentant på den svenska marknaden. Här hittar du våra olika utsädessorter och dess resultat från de svenska officiella försöken. Jämför sorterna, läs om de specifika egenskaperna och få tips inför ditt eget sortval.

Hitta en återförsäljare i din närhet. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår produktspecialist Oskar Gustafsson.

Prospect

Maltkorn med goda stråegenskaper och hög avkastning!

Shetty

Högavkastande foderkorn med goda kärnkvaliteter!

Sibelius

Vårvete med bra bakningskvalitet och utmärkta kärnegenskaper!

Scotty

Vithavre med långt strå och hög avkastning!Kontakta din säljare för
inköp, tips och råd!