“Med kvalitetsutsäde skapar vi möjligheter för svenskt lantbruk”

Scandinavian Seed AB marknadsför utsäde till svenskt lantbruk och är sortrepresentant på den svenska marknaden. Här presenterar vi vårt sortutbud av utsäde och dess resultat från svenska officiella försök.

Jämför de olika sorterna, läs om egenskaper och få tips inför ditt eget sortval. Du kan även hitta en återförsäljare i din närhet. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår produktspecialist Oskar Gustafsson.