Sortrepresentant av utsäde till svenskt lantbruk!

Nyhet höstvete

SU Joran

Nyhet höstraps

LG Arnold

Nyhet höstkorn

Apolda

Nyhet hybridkorn

SY Scoop

“Länken mellan europeisk växtodling och svenskt lantbruk!”

Vi provar, marknadsför, utbildar och informerar om vårt utsäde och dess specifika egenskaper. Du möter oss i fält på; växtodlingsträffar, branschmässor, infodagar och upptakter.
Här på hemsidan kan du läsa om vårt sortmaterial samt få rekommendationer och tips.

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta vår produktspecialist Oskar Gustafsson.