PROSPECT maltkorn!

“Med kvalitetsutsäde skapar vi möjligheter för svenskt lantbruk.”

Scandinavian Seed AB marknadsför utsäde till svenskt lantbruk och är sortrepresentant på den svenska marknaden. Här hittar du våra olika utsädessorter och dess resultat från de svenska officiella försöken. Jämför sorterna, läs om de specifika egenskaperna och få tips inför ditt eget sortval.

Hitta en återförsäljare i din närhet. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår produktspecialist Oskar Gustafsson.

Prospect

Maltkorn

Shetty

Nyhet foderkorn 2023!

Scotty

Nyhet havre 2023!

OptiVall

Vallfrökoncept med kvalitetsblandningar!

Vilken gröda har plats i din växtföljd? Vilken sort är är bäst?

Kontakta din säljare för inköp, tips och råd!

Utsäde Aktuellt Återförsäljare Broschyrer