“Med kvalitetsutsäde skapar vi möjligheter för svenskt lantbruk”

Scandinavian Seed AB marknadsför utsäde till svenskt lantbruk och är sortrepresentant på den svenska marknaden. Här presenteras vårt produktutbud och sorternas försöksresultat. Du kan jämföra sorter och läsa om egenskaper, få tips och råd samt hitta din återförsäljare. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår produktspecialist Oskar Gustafsson.