filter:

OptiVall hjälpmedel

Våra flödesscheman och lathundar finns till hjälp när du skall välja din vallblandning. Var noggrann och tänk igenom ditt syfte, vilka förutsättningar och möjligheter som finns på din gård samt hur många skördar du planerar att ta. Se över sortegenskaper och intensitet utifrån din målsättning vid ditt val av vallblandning. Lathunden ger dig snabbt en överblick av blandningarnas innehåll och egenskaper.