filter:

OptiVall hjälpmedel

OptiVall lathund och flödesschema finns till hjälp när du skall välja din vallfröblandning. Var noggrann och tänk igenom ditt syfte, vilka förutsättningar och möjligheter som finns på gården samt hur många skördar du planerar att ta. Välj sortegenskaper och intensitet utifrån din målsättning vid valet av vallfröblandning.

Lathunden ger en överblick av fröblandningens innehåll och specifika egenskaper.