filter:

OptiVall hjälpmedel

Ta hjälp av våra flödesscheman eller lathund när du skall välja vallblandning. Var noggrann med ditt val. Tänk noga igenom vilket syfte du har med vallen,  vilka förutsättningar och möjligheter som finns på din gård samt hur många skördar du vill ta.

Lathunden ger dig snabbt en överblick av blandningarnas innehåll och egenskaper.