Contra CL (H)

Vårraps - Clearfield®-sort, Tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox

  • Vårraps med Clearfield®, tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox
  • Medelsen mognad
  • Hög oljehalt 

Contra CL är en vårrapshybrid med Clearfield® = tolerant mot ALS-hämmaren Imazamox. Hög oljehalt och medelsen mognad.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.