Delfin

  • Hög avkastning
  • Gulhavre
  • Goda stråegenskaper

Delfin är en högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. Sorten betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. Den höga rymd- och tusenkornvikten i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt alternativ. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett och proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg.