Bordeaux (L) (2r)

Höstkorn

  • Höstkorn med hög avkastning
  • Kort, stabilt strå
  • Hög rymd- & tusenkornvikt

Höstkorn Bordeaux är 2-radskornet med mycket hög avkastning. Fina egenskaper och mycket liten tendens till strå- och axbrytning. Mycket god kärnkvalitet och hög rymd- och tusenkornvikt. Dessutom hög stärkelsehalt och en god vinterhärdighet.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (=5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.