SU Laubella (2r) – Nyhet!

Höstkorn

  • Hög avkastning
  • Goda kärnegenskaper
  • Tidig mognad

Höstkorn SU Laubella är ett nytt 2-radskorn till säsongen 2024. Med hög avkastning, goda kärnegenskaper och en tidig mognad.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (=5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.