Lidar

  • Härdig timotej, väl anpassad för norra Sverige
  • Uthållig & Produktiv
  • God avkastning

Lidar är en härdig timotej, väl anpassad för odling i norra Sverige. Uthållig och produktiv med en god avkastning under samtliga år och delskördar i provning.