Rajsvingel

OptiVall

  • Rajsvingel är ett strågräs
  • Snabb etablering
  • God härdighet & Hög smältbarhet

Rajsvingel är en korsning mellan ängssvingel eller rörsvingel och italienskt rajgräs eller eng.rajgräs. Det finns flertalet olika kombination av Rajsvinglar där den vanligaste förekommande i Sverige är korsningen av Rörsvingel och italienskt rajgräs, läs mer om dessa under Rörsvingelhybrid. I detta kapitel hänvisas Rajsvingel till korsningen av ängsvingel med rajgräs.

Syftet är att kombinera svingelns goda härdighet med rajgräsets snabba etablering och höga smältbarhet. I jämförelse med ängssvingel har rajsvingel en högre avkastningspotential men något sämre uthållighet.

Rajsvingel med eng.rajgräs har bättre näringsinnehåll än rajsvingel med italienskt rajgräs, d v s större innehåll av råprotein och energi samt mindre fiberinnehåll.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor