Rajsvingel

Rajsvingel - OptiVall

  • Rajsvingel är ett strågräs
  • Snabb etablering
  • God härdighet & Hög smältbarhet

Rajsvingel är en korsning mellan ängssvingel eller rörsvingel och italienskt rajgräs eller eng.rajgräs. Det finns flera olika kombinationer av rajsvinglar där den vanligaste förekommande i Sverige är rörsvingelhybid, en korsningen av rörsvingel och italienskt rajgräs. (Läs mer Rörsvingelhybrid.)

På denna sida hänvisas rajsvingel till korsningen av ängsvingel med rajgräs. Syftet är att kombinera svingelns goda härdighet med rajgräsets snabba etablering och höga smältbarhet. I jämförelse med ängssvingel har rajsvingel en högre avkastningspotential men något sämre uthållighet.

Rajsvingel med eng. rajgräs har bättre näringsinnehåll än rajsvingel med italienskt rajgräs, d v s större innehåll av råprotein och energi samt mindre fiberinnehåll.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor