Rödsvingel

Rödsvingel - OptiVall

  • Tuvat örtgräs
  • Torktåligt betesgräs
  • Med utlöpare som täcker marken väl

Rödsvingel är betesgräset med underjordiska utlöpare som bildar en tät och tramptålig matta. Till skillnad från ängsgröe så passar rödsvingel bättre på torrare marker. Arten är anspråkslös med en god uthållighet och passar torrare marker.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor