Rödsvingel

  • Tuvat örtgräs
  • Torktåligt betesgräs
  • Med utlöpare som täcker marken väl

Är ett betesgräs med underjordiska utlöpare som bildar en tät och tramptålig matta. Till skillnad från ängsgröe så passar rödsvingel bättre på torrare marker. Arten är anspråkslös med en god uthållighet. Passar torrare marker och har god uthållighet.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor