lin

taurus

höga och jämna resultat varje år

  • Övertygande hög råfetthalt
  • Säkra odlingsegenskaper
  • Höga och jämna resultat varje år

Taurus är en linsort med höga och jämna resultat varje år. Sorten är medelsen med hög fröskörd och god stjälkstyrka.

Råfettskörd 2012-2016

  D+E D-F F Sverige
Taurus, kg ha 1300 1210 970 1210
Libra 108 109 114 109
Källa: Officiella resultat 2012-2016. Rel.tal jämfört med mätare Taurus = 100. D-G = Sverige

 
Odlingsegenskaper

2012-2016                    Taurus           Libra
Råfett, % av ts 47,1 +2,8
Stjälklängd, cm 60 +1
Stjälkstyrka, % 98 +1
Mognad, dagar 128 +1
Källa: Officiella försök 2012-2016. Jämfört med mätare Taurus = 100. 
 

Råfettskörd årsvis 2013-2016

Område: D-F 2013 2014 2015 2016
Taurus, kg ha 1030 980 1560 1360
Libra - - 107 105
Källa: Officiella försök 2013-2016. Jämfört med mätare Taurus = 100. 

 

Allmänt om linodling

Lin har en av de lägsta odlingskostnaderna och är samtidigt en av de bästa förfrukterna före sådd av både höst- och vårvete. Merskörden kan uppgå till 2 000 kg/ha med lin som förfrukt jämfört med stråsäd. Lin gynnas i de flesta fall av en tidig sådd. Lämplig utsädesmängd är 750-800 frön/m2, vilket brukar motsvara en etablering av 650 plantor. Lämplig utsädesmängd är 55-60 kg/ha.

Viktiga kom-i-håg vid linodling: 
Kontrollera vid uppkomst stora linjordloppan, särskilt vid varmt och torrt väder.
Bekämpning görs med någon pyretroid. I linodling finns möjlighet att bekämpa både kvickrot och flyghavre.

Frömognaden markeras av att frökapseln är brun och att fröerna skramlar i kapseln. Fröets vattenhalt är då ca 30%. Den ibland sena mognaden kan komplicera skördetröskningen, men vänta inte med skörden för länge. (Det är tillåtet att använda Round Up eller Avans i växande lin).

Bladdödning bör inte påbörjas förrän fröerna i kapseln är ljust bruna. Speciellt viktigt vid utsädesodling, eftersom det kan påverka grobarheten.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka