Hur gick sortförsöken 2021?

2 september, 2021

Många undrar hur sortförsöken i höstvete gick år 2021. Så även vi och med säsongens varierande väder har resultatet dragit ut på tiden. Idag (210902) är ca 3/4 av försöksresultaten på höstvete publicerade av SLU (www.nfts.dk) och då passar vi på att göra en preliminär sammanställning på Scandinavian Seeds sortframgångar i årets försök.
OBS! att detta är ett medeltal av behandlade led där vi använt RGT REFORM som mätare bland våra sorter i tabellen. Relativtalet kommer att justeras i förhållande till Syntetisk mätare i SLU:s definitiva sammanställning när den så småningom presenteras.

Årets raket visar sig vara brödvetet ETANA i både de södra och Mellansvenska försöken. Den har en bra övervintringsförmåga i kombination med goda stråegenskaper och ett stabilt falltal trots årets utmaningar.

Årets nyhet BRIGHT presterar förträffligt även i år i södra Sverige och tidiga sorten KWS AHOI visar varför den är så intressant inom det tidiga mognadssegmentet.

Kärnsättare såsom TORP, PRAKTIK och TERENCE har inte riktigt lyckats nå sin fulla potential då de mist en del kärnor i torkan och sena kärnfyllare som INFORMER hade behövt en lite längre kärnfyllnadsperiod för att nå sitt max.

Färger: Vita rutor motsvarar mitten av värdena i respektive kolumn. Den röda färgen ett resultat under och den blå ett resultat över.

Tabellen visar medelavkastningen från 12 av årets 18 försök. OBS! att vi (Scandinavian Seed) har använt RGT REFORM som mätare och inte den Syntetiska mätaren som kommer användas senare i SLU:s sammanställningar. Sammanställningen bygger på de försök som finns tillgängliga idag (210902) och är kontrollerade av SLU innan publicering. Mer detaljer kring varje enskilt försök finner du på www.nfts.dk.