Argus

Vårrågvete

  • Tidig mognad
  • Hög ogräskonkurrens
  • Lång strå med god stråstyrka

Vårrågvete Argus är en medeltidig sort med god konkurensförmåga mot ogräs. Argus är lång och stråstyv samt har en god rymdvikt och hög en  tusenkornvikt.

Mognar i paritet med tidiga vårvetesorter och passar bra för odling på lätta jordar. Anses vara mindre omtyckta av viltet.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.