Blålusern

Blålusern - OptiVall

  • Blålusern är en baljväxt
  • God torktålighet & Strukturförbättring
  • Snabb tillväxttakt & God avkastningsförmåga

Blålusern är en baljväxt med en djup pålrot, god torktålighet och strukturförbättring som följd. Blålusernens etablering är långsam, men väl inrättad, har den en snabb tillväxttakt som kräver en intensiv skördestrategi. Arten vill ha väldränerade jordar och ett högt pH, över 6.0 – 6,5. (Blålusern omtalas även i “folkmun” kort och gott “lusern”).

Blålusernens tillväxtpunkt ligger i stjälkbasen vilket gör den känslig för packningsskador till följd av tunga maskiner eller betestramp. Arten har god uthållighet och avkastningsförmåga, både gällande protein- och torrsubstansskörd.

Vid problem med rotröta i rödklöver (med klövertrötthet som följd) kan det vara idé att välja en vallblandning med blålusern för att bibehålla baljväxtandelen under vallens liggtid.

Ympning av utsäde är ett krav på jordar där blålusern inte odlats tidigare.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor