Ellinor

  • Frisk med hög avkastning
  • Långt strå
  • Provas för Malt i Sverige

Nya vårkornet Ellinor är en frisk sort med hög avkastning, medeltidig mognad och med maltkornskvaliteter. Låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God sjukdomsprofil. Provas just nu för malt i Sverige och preliminärt godkänd på Danish Preferred.