Ellinor

  • Ett friskt vårkorn med hög avkastning
  • Långt strå
  • Provas för Malt i Sverige

Vårkornet Ellinor är en ny frisk 2-radsort med hög avkastning, med medeltidig mognad som har maltkornskvaliteter. Den innehar en låg proteinhalt med hög sorteringsgrad och har även ett långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God sjukdomsprofil. Ellinor provas för malt i Sverige och är preliminärt godkänd på Danish Preferred.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.