LG Arnold (H) – Nyhet!

Höstraps

  • Hög skörd
  • Hög oljehalt
  • Hösttillväxt - medelHöstraps LG Arnold är hybriden som kombinerar hög skörd och oljehalt. Plantan inleder tillväxten starkt med en explosiv start under hösten för att sedan bromsa in tillväxten inför vintern. Den balanserade hybriden lämpar sig bäst för odling i södra och mellersta Sverige. Är bra rustad med ett gott resistenspaket i form av phoma-, TUYV- och drösning.

 

Phomaresistens (RLM 7), drösfast (DF) och TuYV-resistens.
Rekommenderas för odling i södra och mellersta Sverige.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (=5) och 1 = lågt och 9 = högt.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.