KWS Livado

Höstråg

  • Höstråghybrid med Pollenplus-teknik
  • Hög sjukdomsprofil
  • God avkastning

Höstrågen KWS Livado tillhör nya generationen hybridråg med hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil. KWS Livado innehar pollenplusteknik med ökad pollenproduktion vilket ger ett bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. KWS Livado är en kvarnråg med goda bakningsegenskaper, ett högt falltal och goda stråegenskaper.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.