Lagonda (H)

Vårraps

  • Vårraps med hög avkastning och oljehalt
  • Snabb vårutveckling
  • Starka stjälkegenskaper

Lagonda är en ny vårrapshybrid som lyfter avkastningen mot tidigare sorter. Den har en hög oljehalt kombinerat med en hög fröavkastning som ger en säker skörd till odlaren. Plantan har en mycket snabb vårutveckling med starka stjälkegenskaper och något kortare stjälklängd. Går tidigt i blomning och har en medelsen mognad.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.