Luhkas

Vårkorn

  • Vårkorn med tidig mognad, bra som förfrukt till höstraps
  • God avkastning
  • Mlo-resistens

Vårkornet Luhkas är ett tidigt mognande foderkorn med mycket god avkastningsförmåga och kärnkvalitet. Luhkas har en god stråstyrka och Mlo-resistens mot mjöldagg och har små sjukdomsangrepp.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.