Salome

Vårkorn

  • Vårkorn med hög avkastning
  • Tidig mognad
  • Bra resistenspaket

Salome är ett bestockningsvilligt 2r foderkorn med tidig mognad och hög avkastning. Passar perfekt som förfrukt till höstraps genom sin tidiga mognad och korta strå. Salome har också resistens mot sjukdomar, särskilt mjöldagg (mlo) och i viss mån bladfläckar, havrecystnematod ras 1 och 2 samt Gotlandstypen.