Rörsvingel EKO

  • Rörsvingel är ett bladgräs
  • Hög och säker avkastning
  • God uthållighet

Rörsvingel med hög och säker avkastning i kombination med en god uthållighet. Djupt rotsystem för extra torktålighet och en god vinterhärdighet bäddar för en uthållig och säker grovfoderproduktion. Rörsvingelns etablering är långsam men väl inrättad, har arten en mycket god återväxtförmåga. Dess utvecklingshastighet och konkurrensförmåga gör arten dominerande under vallens senare liggtid. Låt arten styra din skördestrategi så du uppnår de höga näringskvaliteter som efterfrågas. En intensiv skördestrategi med rätt tajming är ett krav för att uppnå goda result. Rörsvingelns breda och grövre blad gör arten opassande till bete.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor