Rörsvingel EKO

Ekologisk Rörsvingel - OptiVall

  • Rörsvingel är ett bladgräs
  • Hög och säker avkastning
  • God uthållighet

Rörsvingel EKO med hög och säker avkastning i kombination med en god uthållighet. Djupt rotsystem för extra torktålighet och en god vinterhärdighet bäddar för en uthållig och säker grovfoderproduktion. Etableringen är långsam men väl inrättad, har arten en mycket god återväxtförmåga. Dess utvecklingshastighet och konkurrensförmåga gör att arten dominerande under vallens senare liggtid. Låt rörsvingeln styra din skördestrategi så uppnår du höga näringskvaliteter. En intensiv skördestrategi med rätt tajming är ett krav för att uppnå goda resultat. Breda och grövre blad gör rörsvingeln opassande till bete.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor