Anakin

Vårkorn

  • En frisk vårkornssort
  • Medeltidig mognad
  • Bra stråegenskaper

Vårkornet Anakin är ett foderkorn med hög skörd, bra stråegenskaper, medeltidig mognad och god resistens mot sköldfläcksjuka. Har även Mlo-resistens mot mjöldagg och resistens mot ras 1 och 2 av havrecystnematod.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.