filter:

Höstvete

Höstvete, Sveriges mest odlade spannmålsgröda, används till bröd, foder och industri (stärkelse/etanol). Sorternas egenskaper skiljer sig beroende på vilket ändamål de skall odlas till. Till bröd söks en hög proteinhalt och bra bakningsegenskaper medan det för industrin är viktigast med en hög stärkelsehalt. Till foderproduktion är både hög stärkelse- och proteinhalt viktiga.

Höstvete passar för odling på alla fastmarksjordar men har bäst potential på lerjordar med bra markstatus.

Om utsädesmängder och förpackningar.